Roeicentrum Binckhorst wordt gefaseerd gebouwd

Het Roeicentrum Binckhorst gaat er komen! En wel in twee fasen. In fase 1 wordt een eerste deel gebouwd om alvast meer ruimte te creëren. Een deel van de oudbouw blijft voorlopig staan en wordt opgeknapt. In september 2022 gingen de ledenvergaderingen van HSRV Pelargos en RV De Laak akkoord met deze gefaseerde nieuwbouw. Daarmee staat de deur open voor de start van dit proces. 

In fase 1 wordt het huidige gebouw verbeterd en komen extra loodsen aan het huidige gebouw vast. Daar bovenop een sportruimte. In fase 2 wordt het huidige gebouw vervangen door twee nieuwe sociëteiten en nog meer loodsruimte voor de boten.

Ledengroei

De twee roeiverenigingen kunnen samen het bedrag bijeenbrengen dat nodig is voor de bouw van fase 1. Dat komt deels uit eigen middelen. Daarnaast rekenen zij op een forse subsidie van de gemeente en een stevige lening van de bank.
Met fase 1 creëren ze letterlijk ruimte om de vloot flink uit te breiden. Daarmee kan ook de beoogde toename in leden gerealiseerd worden: volgens prognoses is er potentie in de Haagse regio om in ledenaantal te verdubbelen. Die ledengroei is de stabiele basis om de tweede fase van de bouw te financieren.

Douches

De nieuwbouw zal ook onderdak bieden aan de studentroeiers van Pelargos. Zij krijgen dan eindelijk een botenloods mét kleedkamers, douches én een sociëteitsruimte, iets wat zij nu missen bij hun loods achter de Haagse Hogeschool. Ook aan de Laakroeiers biedt de nieuwbouw een nieuwe grote fitnessruimte met heel veel ergometers, en nieuwe kleedkamers en douches.

Startblokken

De planning is ambitieus, maar wel doordacht. Het streven is om fase 1 eind 2024 al af te ronden. De nieuwbouwcommissie staat dan ook in de startblokken voor het aanvragen van de omgevingsvergunning en zal zich vervolgens richten op het definitief maken van het technisch ontwerp. Tijdens de verbouwing gaan de roeiactiviteiten gewoon door.

Op de voorgrond het huidige gebouw van De Laak, dat wordt opgeknapt en voorlopig in gebruik blijft. Erachter de nieuwe werkplaats en loodsen (begane grond) en fitnessruimte (1e verdieping)