De Binckhorst in Den Haag vernieuwt en maakt ruimte voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Daarom bundelen H.S.R.V. Pelargos en R.V. De Laak de krachten: wij bouwen een nieuwe, unieke, gezamenlijke roeiaccommodatie in Den Haag! Roeicentrum Binckhorst wordt een sportieve, dynamische ‘hub’: een inspirerende plek waar mensen elkaar ontmoeten, met elkaar roeien en van elkaar kunnen leren.

Roeicentrum Binckhorst wordt gefaseerd gebouwd

Roeicentrum Binckhorst wordt in twee fasen gerealiseerd. In fase 1 wordt een eerste deel gebouwd om alvast meer ruimte te creëren, en zo meer leden te kunnen faciliteren. Een deel van de oudbouw blijft voorlopig staan en wordt opgeknapt.

Sportwethouder Hilbert Bredemeijer: “Roeicentrum Binckhorst wordt hier belangrijke functie”

“Wow, wat een plannen hebben jullie zeg.” Sportwethouder Hilbert Bredemeijer valt met de deur in huis wanneer hij het Laak-terrein op stapt. Hij is goed op de hoogte van het project Roeicentrum Binckhorst, is te spreken over de unieke samenwerking en ziet een belangrijke rol weggelegd in de wijk. Ons plan blijkt naadloos aan te sluiten op zijn visie over de inrichting van Den Haag.

Binckhorst-buren: ANNA Vastgoed & Cultuur

ANNA Vastgoed & Cultuur wekt oude panden tot leven. Zij brengt daarvoor de juiste mensen bij elkaar, biedt hen een werkplek, en geeft daarmee het gebouw een nieuwe functie en een nieuwe betekenis voor zijn omgeving.

De Laak door de jaren heen: huiswerk, rijsttafels en feesten

Pratend met Laaklid Francisca Ritsma-van Deursen komt bijna de halve geschiedenis van De Laak voorbij. Ga maar na: de roeivereniging bestaat in 2021 110 jaar. Daarvan is zij er 53 jaar lid, sinds 1 januari 1968. Uit Francisca’s verhalen wordt duidelijk hoezeer de functie van een vereniging in het leven van haar leden kan veranderen.